Ako fungujú vyhľadávače?

Tip: Chcete sa dozvedieť ako fungujú vyhľadávače, optimalizácia stránok a reklama na vyhľadávačoch? Pozrite si ponuku školení z oblasti internet marketingu a reklamy na internete od firmy H1.cz.

Termínom "internetové vyhľadávače" sa často všeobecne nazývajú aj fulltextové internetové vyhľadávače ako napr. Google, ako aj ľuďmi moderované katalógové vyhľadávače ako napr. Zoznam, SZM, Altlas, Centrum a ďalšie.

Tieto dva typy vyhľadávačov prinášajú výsledky vyhľadávania pomerne odlišným spôsobom a fungujú na inom princípe.

Fulltextové vyhľadávače

Fulltextové vyhľadávače fungujú nezávisle ako napr. Google alebo v rámci katalógových vyhľadávačov. Fulltexty vytvárajú svoj index (databázu stránok, v ktorej hľadajú odpoveď hľadania) automaticky. Ich programy, zvané aj boty (bot - skratka robot) automaticky prehľadávajú web, kopírujú prejdené stránky do svojho indexu a na základe prehľadania tejto databázy prezentujú výsledky.

Výsledky vyhľadávania na fulltextových vyhľadávačoch preto nikdy neodrážajú aktuálny stav stránky, ale taký aký bol v čase posledného kopírovania webstránky do indexu.

Rôzne vyhľadávače aktualizujú svoj index v rôznych časových intervaloch. Niektoré slovenské a české fulltexty ako napr. Jyxo ( u nás implementovaný napr. v čoraz obľúbenejšom Zoohoo ) alebo Morfeo tvrdia, že aktualizujú svoj index každý deň príp. do 48 hodín. Google potrebuje na zaradenie nových informácií aj niekoľko týždňov a pri Altaviste nie je výnimočné čakať aj tri mesiace, kým zaradí Vašu stránku do svojho indexu.

Z tohto dôvodu si je treba uvedomiť, že optimalizácia webstránok je dlhodobá záležitosť a trvá istý čas, kým sa zmeny urobené na stránke prejavia vo výsledkoch vyhľadávania.

Ak chcete rýchle prvé pozície na fulltextových vyhľadávačoch, odporúčame ísť najskôr cestou správy PPC kampaní.

Katalógové vyhľadávače (Katalógy)

Na rozdiel od fulltextov, v katalógoch zahrnuté výsledky závisia iba od vloženého popisu stránky. Do katalógu vložíte krátky popis opisujúci celú vašu webstránku alebo to za vás urobia redaktori daného katalógu. Následne, vyhľadávač hľadajúci v katalógu zobrazí výsledky z výsledkov stránok nachádzajúcich sa v katalógu. Zmena Vašej skutočnej webstránky teda neovplyvní výsledky vyhľadávania na katalógovom vyhľadávači.

Správne vloženie webstránky do katalógov je veľmi dôležité, a môže rozhodnúť o Vašom úspechu pri tomto druhu vyhľadávania.

Súčasná prax portálov - Hybridné vyhľadávanie

V začiatkoch internetu bývalo fulltextové a katalógové vyhľadávanie striktne oddelené. V súčasnosti je bežnou praxou veľkých vyhľadávacích portálov kombinovanie oboch druhov vyhľadávania. Bežným postupom býva základné prioritné zobrazenie výsledkov vyhľadávania z katalógu nasledované výsledkami z fulltextu. Užívateľ má však možnosť voľby a čoraz väčšej obľube sa tešia čisto fulltextové vyhľadávače, čoho dôkazom je aj celosvetový úspech Google.

Meta vyhľadávače

Na rozdiel od fulltextových či katalógových vyhľadávačov, metavyhľadávače sami neprehľadávajú ani nekatalogizujú web. Výsledky vyhľadávania sú zväčša kombináciou hľadania pomocou viacerých vyhľadávacích služieb naraz. Zaujímavou pridanou hodnotou býva i automatické výsledné clustrovanie (tematické zatriedenie odkazov). Výborným príkladom na tento inovatívny prístup môžu byť napr. meta-vyhľadávače: Vivisimo alebo grafickým spracovaním výsledkov unikátny Kartoo.

Byť viditeľný na vyhľadávačoch znamená byť úspešný na Internete.

Využite naše komplexné služby a poistite si tak správne rozhodnutie o tom, akú internetovú stratégiu použiť.

Chcete sa o tejto problematike dozvedieť viac? Navštívte niektoré zo školení najkvalitnejšej vzdelávacej inštitúcie z oblasti internetového marketingu, firmy H1.cz.