SEO - Optimalizácia webstránok pre vyhľadávače

Optimalizácia web stránok pre vyhľadávače (SEO) Vám prinesie množstvo nových zákazníkov bez nutnosti dlhodobo investovať do bežnej reklamy.

Čo je SEO (Search Engine Optimization)?

SEO je sada techník, ktoré sprístupnia webstránky pre internetové vyhľadávače a optimalizujú ich spôsobom, ktorý im umožní umiestniť sa v najvyšších pozíciách výsledkov vyhľadávania bez použitia platenej reklamy. Z dlhodobého hľadiska je to najefektívnejší spôsob propagácie Vašej webstránky. Má však obmedzenia, o ktorých sa oplatí vedieť.

Výhody a nevýhody SEO

Výhody SEO

 • Cielení návštevníci
 • Po čase bezplatná návštevnosť
 • Známka autority

Nevýhody SEO

 • Úzka množina úspešných slov
 • Problematickosť garancií
 • Fluktuácia výsledkov

Hlavným prínosom, ktorý prináša úspešná SEO optimalizácia je nepochybne vízia pravidelného prílevu návštevníkov používajúcich vyhľadávače. Návštevníci z vyhľadávačov aktívne vyhľadávajúci kľúčové frázy charakterizujúce oblasť vášho podnikania sú mimoriade atraktívnou cieľovou skupinou.

Ak u vás nájdu čo hľadali, je veľmi pravdepodobné, že časť z nich sa premení na skutočných zákazníkov. Týmto spôsobom sa úspešné SEO môže po čase premeniť na skutočný zázračný mlynček na peniaze dodávajúci vám bez platenia ľudí ochotných platiť za vaše služby.

Čo sa oplatí vedieť pred rozhodnutím o implementácii SEO

Ako každá neuveriteľná vec aj SEO má niekoľko háčikov. Prvým z nich, je že SEO nie je celkom zadarmo. Do nákladov treba zarátať náklady na realizáciu a udržiavanie dosiahnutých výsledkov. Systémovými opatreniami a premyslenou tvorbou obsahu sa však dá zabezpečiť, že nový obsah na stránke bude do veľkej miery automaticky optimalizovaný pre vyhľadávače.

Medzi praktické nevýhody SEO optimalizácie patrí fakt, že bez ohľadu nato ako dobre zoptimalizujete svoj web, nikdy sa nedostanete na popredné pozície na všetky možné kľúčové výrazy, ale len ich obmedzenú časť. Dôvodom je neustále silnejúca konkurencia v podobe veľkých a silných portálov alebo konkurencia špecializujúca sa na frázy, ktoré sú pre vás relevantné ale pre nich nosné.

Ľudia hľadajú tú istú vec rôznymi spôsobmi a celé spektrum možností sa dá v širšej miere spoľahlivo obsiahnuť iba kontextovou reklamou.

Ďalšou nevýhodou SEO je praktická nemožnosť garancií výsledkov a ich nevyhnutná zmena v čase.

Nemožnosť absolútnych garancií je daná faktormi mimo kompetencie majiteľa web stránky alebo SEO konzultanta. Najčastejšie je to z nasledovných dôvodov:

 • vyhľadávače menia svoje vyhľadávacie algoritmy
 • konkurencia nespí a rovnako sa snaží o zvýšenie svojich pozícií
 • čoraz viac sa presadzuje personalizácia výsledkov vyhľadávania a nie každý užívateľ vidí po zadaní toho istého kľúčového slova rovnaký výsledok

Následkom je z dlhodobého hľadiska nevyhnutná fluktuácia výsledkov. Preto by dobrá SEO optimalizácia nemala byť postavená na úspechu jednej frázy ale čo najviac frázach, svojim obsahom maximálne blízkych kľúčovým oblastiam vášho podnikania.

Naša ponuka

Rozhodnutie na ktoré frázy zamerať investíciu do SEO optimalizáciu je kľúčové. Mali by to byť kľúčové slová o ktorých pomerne spoľahlivo viete, že vám po úspešnej optimalizácii budú generovať zákazníkov.

Efektívnosť kľúčových slov je možné realisticky zmerať iba pomocou dlhodobejšej PPC kampane spojenej s meraním efektivity inzerovaných kľúčových slov.

Z toho dôvodu ponúkame službu SEO konzultácie iba pre klientov, ktorým zároveň spravujeme aj kontextové reklamné kampane.

Ak sa v procese SEO chcete nechať viesť osvedčeným a vyskúšaným postupom, dávame vám k dispozícii naše know-how v podobe starostlivo zvolenej metodiky prinášajúcej merateľné výsledky.

Prečo si vybrať SEO poradenstvo od nás

Netmark sa začal venovať SEO poradenstvu v r. 2003 ako jedna z prvých firiem na Slovensku. Za ten čas sme získali množstvo referencií a načerpali veľa praktických skúseností. Výsledkom je komplexný prístup k optimalizácii celej web stránky. Celý proces je pravdepodobne dlhší a náročnejší ako u konkurencie ponúkajúcej "okamžité zvýšenie" návštevnosti, ale zato dôkladný a berúci do úvahy samotný spôsob podnikania klienta.

V našich SEO auditoch kladieme dôraz na nenarušenie dlhodobého záujmu klienta prípadnou penalizáciou za použitie nedovolených praktík alebo prílišným narušením jeho úspešného obchodného procesu.

Vďaka tomu naše know-how ocenili aj lídri internetového podnikania vo svojich oblastiach, firmy ako:

ProfesiaAutoviaLimba

Podľa našej metodológie pristupujeme k optimalizácii web stránky v 3 fázach. Každá z nich predstavuje samostatný audit a klient si môže vybrať všetky tri fázy alebo len jednu, podľa vlastného uváženia.

Fáza 1 - Technologický SEO Audit

Vyhľadávače musia byť schopné váš obsah nájsť aby ste mohli byť nájdení.

Hlavnou úlohou prvej časti auditu je kontrola toho, či je vôbec celá štruktúra webstránky prístupná vyhľadávacím robotom.

V druhej časti auditu sa pozrieme nato, ako je pripravený CMS (Content Management System) systém na generovanie obsahu stránky v pre vyhľadávače optimalizovanej forme. Zistíme čo sa v ňom dá systémovo upraviť a zautomatizovať a navrhneme na mieru šité odporúčania.

Technologický SEO audit obsahuje

 • Vyhodnotenie stupňa celkovej prístupnosti web stránky pre fulltextové internetové vyhľadávače, identifikácia existujúcich bariér, návrh riešení a kontrola ich implementácie.

Možné odporúčania: zjednodušenie (rewrite) URL do podoby obsahujúcej kľúčové slová, redukcia počtu grafických, flashových a javascriptových prvkov resp. ich alternatívny textový popis, návrhy na zníženie veľkosti html, implementáciu mapy stránok  a pod.

 • Vyhodnotenie stupňa optimalizácie html kódu, identifikácia existujúcich nedostatkov návrh riešení a kontrola ich implementácie.

Možné odporúčania: systémová implementácia unikátnych titulkov na stránkach, správne sémantické značenie nadpisov v html kóde, správne automatické generovanie meta description a meta keywords značiek, odporučenie vhodného zvýrazňovanie kľúčových fráz v texte, generovanie alternatívneho textu pre obrázky a javascriptové prvky, návrhy na odstránenie problémov spojených s validitou html kódu.

Orientačná cena za Technologický SEO Audit - od 500 EUR.

Fáza 2 - Obsahový SEO Audit

Úlohou tohto auditu je nájsť najefektívnejšie frázy, na ktoré sa oplatí vyvinúť zvýšené optimalizačné úsilie a navrhnúť spôsob ako ich podporiť v systéme internej navigácie pri súčasnom zvýšení užívateľskej hodnoty stránky.

Optimálny postup zahrňuje aspoň mesiac bežiacu kontextovú kampaň a implementovaný systém Google Analytics.

2 x meraj efektívnosť kľúčového slova, až potom naň optimalizuj.

Obsahový SEO audit obsahuje

 • Návrh na zmenu navigačných prvkov web stránky vzhľadom na cieľové skupiny a vyhľadávané kľúčové slová*
 • Návrh systémového doplnenia obsahu o efektívne a často vyhľadávané kľúčové slová*

Možné odporúčania: rozčlenenie existujúceho textu na viaceré časti, doplnenie obsahu rozvíjajúceho často vyhľadávaný obsah, doplnenie obsahu titulkov, nadpisov a návrh úpravy textov najdôležitejších stránok a pod.

 • Rýchly test stupňa optimalizácie web stránok konkurencie a štruktúry ich webov

Možné zistenia: porovnanie s konkurenciu odhalí užitočné postupy, ktoré sme v doterajšom optimalizačnom modeli webstránky nezohľadnili.

Orientačná cena za Obsahový SEO Audit - od 660 EUR.

Fáza 3 – SEO Audit externých faktorov

Externé odkazy sú rozhodujúcim faktorom pri silne konkurenčných frázach.

SEO Audit externých faktorov obsahuje

 • Vyhodnotenie stupňa využitia podpory mimo stránkových faktorov (externé odkazy, PageRank)

Možné odporúčania: návrh na presmerovanie domén s duplicitným obsahom, poradenstvo pri identifikovaní príležitostí ako posilniť externý Page Rank stránky, odporúčania o forme umiestnenia externých odkazov.

Orientačná cena za SEO Audit externých faktorov - od 270 EUR.

Vyplňte prosím tento krátky formulár a popíšte v ňom stručne váš zámer. V čo najkratšom čase vás budeme kontaktovať.

Komu: Matúš Marko - Netmark (info@netmark.sk)