Zvyšovanie výkonnosti webstránok

Premieňate svojich návštevníkov na zákazníkov?

Mať zabezpečenú kvalitnú návštevnosť webstránky pomocou SEO, PPC kampaní či inej efektívnej reklamy je určite značný úspech. Kľúčovou otázkou však ostáva či premieňate svojich návštevníkov na zákazníkov? Aj tá najlepšia reklama totiž zlyhá, ak návštevníka nečaká dobre pripravená webstránka.

Dôvody neefektívnosti

Čo môže byť príčinou toho, že webstránka dostatočne nepremieňa svojich návštevníkov na zákazníkov?

  • vaše dôležité stránky dostatočne nevypovedajú o tom, čo robíte
  • nechcene navigujete návštevníkov v slučkách
  • obchodný proces od užívateľov vyžaduje príliš veľa nepotrených informácií
  • spôsob navigácie obchodným procesom je nezrozumiteľný
  • zabúdate nato, že návštevníci nepoznajú oblasť vášho podnikania tak dobre ako vy

Diagnóza problémov na základe analýzy návštevnosti

Množstvo dát a prehľadov v systéme na meranie návštevnosti môže byť pre niekoho mätúce. Pre nás však cesta od jedného prehľadu dát k druhému rozpráva príbeh, s jasnými náznakmi miest kde sa užívatelia zastavujú a vracajú aj keď by mali pokračovať. Sú to miesta, na ktorých je informácia ako pokračovať ďalej pre užívateľa nezrozumiteľná. Často aj vtedy, keď vy túto informáciu považujete za dostatočnú.

Tak ako správny stopár v buši zo stôp vyčíta detaily nedávneho konfliktu, vieme aj my z dát, ktoré nám zanechal systém na analýzu návštevnosti zistiť slabé miesta webu a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

Užívateľské testovanie

Hoci nám analýza dát správania návštevníkov často prezradí veľa, niekedy je neoceniteľné pozorovať svojich zákazníkov v akcii.

Princíp je zdanlivo jednoduchý - vezmete vzorku nič netušiacich ľudí (starostlivo vybraných aby čo najlepšie reprezentovali vašich zákazníkov) a dáte im jednoduchú úlohu ako napríklad "skúste si niečo vybrať a nakúpiť v našom internetovom obchode".

Potom už len pozorujete v praxi či a aké prekážky na ceste k vášmu produktu musí prekonať bežný smrteľník, ktorý na rozdiel od vás vidí váš web po prvý raz a s vašim originálnym nákupným procesom sa ešte nestretol.

Ak niečo dokáže lepšie nabúrať väzenie firemnej slepoty a priniesť nové nápady smerom k odstráneniu prekážok tak je to Užívateľské testovanie.

Užívateľské testovanie je možné prevádzať aj na pripravovaných dizajnových návrhoch webstránky a predísť tak chybám ešte pred samotnou implementáciou.

A/B testovanie

Ani ten najpremyslenejší užívateľský scenár vám neponúkne návod ako vymyslieť nové funkcie alebo vyladiť drobné detaily.

Pre takéto prípady sa javí ako optimálna metóda A/B testovanie. Pri A/B testovaní za rovnakých podmienok testujete 2 verzie stránky - jednu pôvodnú a druhú zmenenú.

Po ukončení testu zistíte, ktorá z nich prináša lepšie výsledky.

Týmto spôsobom sa postupnými zmenami môžete dopracovať k naozaj prepracovanej konverznej stránke, ktorá spoľahlivo mení vašich návštevníkov na zákazníkov.

Naša ponuka

V konkurenčnom boji dlhodobo nevyhrávajú firmy s najväčším reklamným rozpočtom, ale s najväčšou efektivitou.

Google Analytics Conversion rate

Pomôžeme Vám

  • Identifikovať problematické miesta na stránke
  • Zistiť, aký je najzaujímavejší obsah pre návštevníkov
  • Optimalizovať obchodný proces webstránky

V rámci našej služby vám na základe analýzy dát návštevnosti webstránky pomôžeme identifikovať slabé miesta. Navrhneme opatrenia na odstránenie nájdených problémov.

Pomocou metodiky A/B testovania pomôžeme vyladiť vaše kľúčové stránky.

Zrealizujeme Užívateľské testovanie celého webu. Zabezpečíme prípravu užívateľských scenárov. Vyhodnotíme test a navrhneme opravné opatrenia.

S vyladenou webstránkou sa môžete s pokojným svedomím pustiť do dlhodobého boja o zákazníka pomocou efektívnej reklamy.

Vyplňte prosím tento krátky formulár a popíšte v ňom stručne váš zámer. V čo najkratšom čase vás budeme kontaktovať.

Komu: Matúš Marko - Netmark (info@netmark.sk)